Home Vesti Kolektivni ugovori u javnim preduzećima

JP Srbijagas i JP Transnafta imaju kolektivne ugovore još tri godine.

Na sednici Vlade RS, održanoj 11.1.2018. god. data je saglasnost na Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za JP Srbijagas i za JP Transnafta na još tri godine koji su inicrali sindikati ovih kompanija. Ovom sporazumu su predhodili usaglašavanje socijalnih partnera: predstavnici Vlade RS, poslodavac i sindikat.

 
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns