Home Vesti Preraspodela radnog vremena i rad u smenama

Na Zahtev Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije a zbog učestalog pogrešnog tumačenja  zakona i opštih akata i pojedinih prava na štetu zaposlenih, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdalo je mišljenje broj: 011-00-107/2017-02 koje možete preuzeti u nastavku vesti.

mišljenje ministarstva

 
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns