Home Vesti ODRŽANA RADIONICA O AGENCIJAMA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

altU Beogradu je u saradnji Saveza samostalnih sindikata Srbije, UGS NEZAVISNOST i Industrijskog sindikata PRO-GE Austrije održana radionica „Zapošljavanje preko agencija za privremeno zapošljavanje - iskustva austrijskog sindikata i smernice za efikasno delovanje“. Predstavnici PRO-GE izložili su iskustva Austrije o agencijskom radu i na sastanku radne grupe za izradu nacrta zakona u oblasti agencijskog rada.
Austrija ima dugu tradiciju u oblasti rada zaposlenih preko agencija za privremeno zapošljavanje. Još sedamdesetih godina prošlog veka kada se ovaj oblik rada pojavio počele su diskusije socijalnih partnera - Zakon o radu preko agencija usvojen je 1988. godine, a 2002. i kolektivni ugovor na nacionalnom nivou koji se primenjuje za ovakve radnike. Imajući u vidu da je pokrivenost kolektivnim ugovorima u Austriji veoma visoka i iznosi 98 odsto, sistem uglavnom funkcioniše a cilj je da se prava radnika što više zaštite, kako onih koji su zaposleni na neodređeno vreme tako i onih koje je ustupila agencija.


Austrijski sindikati su u pregovorima insistirali na visokom stepenu zaštite tako da radnik koji je zaposlen u agenciji ima ugovor o radu na neodređeno vreme, a ukoliko se angažuje u nekom preduzeću to mora biti za puno radno vreme, znači na 38,5 sati nedeljnih časova rada, odnosno ne može biti angažovan na pola radnog vremena, a ukoliko se to ipak desi isplaćuje mu se nadoknada do punog radnog vremena. Kako je minimalna zarada u Austriji visoka (iznosi oko 2000 evra), agencije moraju ozbiljno da se angažuju da stalno pronalaze poslove za ove radnike (koji su na „čekanju“) u skladu sa njihovim kvalifikacijama, odnosno da ih dokvalifikuju, organizuju obuke. Svi zaposleni u Austriji su članovi Komore radnika i zaposlenih i to je obavezno, oni plaćaju članarinu, a agencije su u obavezi da dozvole radnicima da organizuju savet zaposlenih ili sindikat, odnosno ovakvi radnici se mogu učlaniti i u sindikat u preduzeću gde su angažovani. Zabranjeno je otpuštanje stalno zaposlenih da bi se nakon toga u narednom periodu za iste poslove angažovao radnik preko agencija.
Iako posteje velike razlike i u zakonskoj regulativi, kao i iskustvu u radu agencija i angažovanju radnika preko njih, socijalni partneri u Srbiji, posebno sindikati trebalo bi da se angažuju na maksimalnoj zaštiti radnika koji su angažovani preko agencija, ali i zaštiti stalno zaposlenih, te strogoj kontroli i striktnom licenciranju agencija. Imajući u vidu dugogodišnji proces pregovaranja u Austriji koji je nakon 14 godina rezultirao dogovorom i zaključivanjem kolektivnog ugovora, ono što se moglo čuti na radionici je i preporuka da se ne donose ishitrene odluke i rešenja po hitnoj proceduri jer će imati brojne nedostatke, prava radnika urušena, a oblast neće biti uređena. Potvrđen je i značaj striktnog regulisanja zakonom ali i kolektivnog pregovaranja.

Poslednje ažurirano (ponedeljak, 23 januar 2017 19:38)

 
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns