Home Dokumenti Upis sindikata u registar

Polazeći od Pravilnika o upisu sindikata u registar („Sl. glasnik RS“ br. 10/2010 i 50/05) u Stručnoj službi Saveza samostalnih sindikata Srbije pripremljen je ogledni primerak zahteva i drugih akata potrebnih za upis, promenu podataka (naziva i sedišta) i brisanje u Registru sindikata.
O formi i sadržaju navedenih akata obavljene su konsultacije sa predstavnicima Ministarstva za rad i socijalnu politiku u kome se vodi Registar sindikata.
Korišćenje oglednih primeraka treba da olakša ažuriranje dokumentacije potrebne za izdavanje rešenja o upisu u Registar i legitimisanje pravnih subjekata iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Dokumente je moguće preuzeti u pdf. ekstenziji klikom na aktivno polje

- Prečišćen tekst Pravilnika o upisu sindikata u registar („Sl. glasnik RS“ Br. 10/2010)                        | | PDF.

- Uputstvo za upis sindikalne organizacije u Registar | | PDF.

- Ogledni primerci obrazaca ||A - A1 ||B - B1 ||V - V1 ||G - G1 ||D - D1

- Pismo Udruženju banaka Srbije | | PDF.

- Tumačenje Ministarstva rada i socijalne politike | | PDF.

- Ogledni primerak Potvrde o licu ovlašćenom za zastupanje i predstavljanje | | PDF.

 

 
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish