Home Vesti Aktuelni problemi u Savezu Samostalnih Sindikata Srbije

Svakodnevno se na terenu upoznajemo sa posledicama izmena Zakona o radu, najavljuju se otpuštanja zaposlenih, a trenutno za kolege sa teritorije je najvažnije pitanje „pitanje svih pitanja“ o raspodeli sindikalne članarine prema proprcijama koje jedino odgovaraju Sindikatima na teritoriji.

Vrši se ogroman pritisak, preti se i sudskim sporovima po osnovu primene Statuta.

Kolege sa teritorije postaju reformatori i „statutobranitelji“, njihovo pravo je i da pokrenu sudske sporove.

 

Rasprave o reformama Savez Samostalnih Sindikata Srbije vođene su posle 12. Kongresa i referata Predsednika Saveza „kako preživeti stotu“?

Formirane su radne grupe, doneti zaključci, obavljeni razgovori i mogućnost otvaranja „protočnog računa“ i mogućnosti sporazuma sa poslovnim bankama o uslugama raspodele članarine sa „centralnog računa“.

Vođena je i rasprava o donošenju pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju, radi ostvarivanja finansijske discipline. Planirano je da deo prihoda od rentiranja koji je rentirala teritorija pripadne i granskim sindikatima.

Rentijeri to nikada nisu prihvatili, a pozivaju se na Statut i traže članarinu, da bi mogli da funkcionišu.

Ne zna se ni koliko je sindikalne imovine uknjiženo, ko sve i koliko sindikalnog prostora rentira, koliki su prihodi ostvareni od rente, da li se plaća porez na tu imovinu, i da li postoji dug po osnovu poreza na imovinu.

Svi drugi problemi „sveta rada“ su u drugom planu.

Sada je jasno, ako to kolegama još nije jasno da „teritorijalni način organizovanja“ ne može više funkcionisati jer je preglomazan, nefunkcionalan i preskup.

To je jasno i kolegama sa teritorije i zato i vrše pritisak i na Predsednika Saveza i na grane, a kao glavne krivce prozivaju Predsednike Sindikalnih Organizacija, a svi do jednog su počeli u Sindikalnim Organizacijama, ali zaboravili su šta je „prva linija“ Sindikata i otuđili su se od „prve linije“.

Rentiranje je bio unosniji posao, do ove privredne krize.

Veće mora razmotriti sve ove probleme otvoreno, tačku po tačku, pre usvajanja zaključaka.

Granski Sindikati, koji su osnovali Savez, moraju održati zajednički sastanak svih Republičkih Odbora granskih Sindikata, doneti zaključke po svim ovim pitanjima i ako je potrebno po Statutu tražiti od Veća održavanje i vanrednog Kongresa.

Zamena teza je da pojedini granski Sindikati ruše Savez kao što tvrde kolege sa teritorije.

Za tu optužbu moraju se sagledati svi argumenti na koje se pozivaju i kolege sa teritorije, ali i argumenti granskih Sindikata koji navodno ruše Savez.

Interes granskih Sindikata nije razbijanje Saveza, a to nije interes ni Sindikalnih Organizacija u preduzećima. Izmene Zakona o radu od juna 2014. godine, umanjile su zaštitu sindikalnih predstavnika u preduzećima iako je ratifikovana konvencija MOR-a br.135, bila ugrađena u Zakonu o radu iz 2005. godine. Konvencija MOR-a br.135 ratifikovana je 24.11.2000. godine, kao i preporuka broj 143.

I kolege sa teritorije moraju sagledati realnost funkcionisanja Saveza, stvarno stanje i prilagoditi se stvarnosti.

Ove probleme koji sada isplivavaju 15. Kongres nije ni dotakao. Važno je da je Kongres izabrao Predsednika, pa je posle izbora Predsednika proguran Statut koji važi kao demokratski, a sigurno se može tražiti ocena ustavnosti proporcija raspodele članarine u korist teritorije jer je suprotno osnovnim načelima i principu kombinacije granskog i teritorijalnog principa jer je proporcija utvrđena Statutom o raspodeli članarine u korist teritorije u odnosu na Savez.

Važno je da je izabrani Kolegijum predsednika i da je Predsednik imenovao sedam potpredsednika Saveza.

Sigurno je da sukob koji potencira teritorija sa tezom da samo pet, šest granskih Sindikata razbijaju Savez je ipak samo zamena teza i taj sukob teritorija ne može dobiti.

Ovo su razlozi da granski Sindikati sazovu sednicu svih Republičkih Odbora da se razmotre sva ova pitanja i zauzmu zajednički stavovi jer su interesi organizacije Saveza Samostalnih Sindikata iznad bilo čijih interesa i interesa Predsednika Saveza, Potpredsednika, Predsednika grana i Predsednika Saveza Sindikata na teritoriji.

Potpredsednik samostalnog

Sindikata Energetike Srbije

Veljko Žunić

Poslednje ažurirano (ponedeljak, 25 januar 2016 11:39)

 
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns