Home Vesti Повраћај средстава односно обустава поступка утврђивања тзв. солидарног пореза

Wednesday, 13 January 2016

 Са сајта Пореске управе

Обавештавамо физичка лица којима је вршено умањење нето прихода, сходно одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору по основу примања која су исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода, да могу поднети захтев надлежној организационој јединици Пореске управе, у циљу вршења повраћаја плаћене разлике за уплату нето прихода, односно обуставе поступка утврђивања тзв. солидарног пореза, на основу Закључка Владе Републике Србије.

 

Захтев за повраћај средстава односно обуставу поступка утврђивања тзв. солидарног пореза подноси се надлежној организационој јединици према месту пребивалишта односно боравишта физичког лица. Захтев могу поднети физичка лица којима је вршено умањење нето прихода, сходно одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору по основу примања која су исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода.

Захтев за повраћај разлике за уплату нето прихода лица у јавном сектору/обустава поступка

Уз захтев је потребно приложити на увид веродостојну документацију - обрачун примања за сваки обрачунски период – исплатни лист или одговарајући уговор за обрачун примања који се односе на више обрачунских периода, односно други акт исплатиоца прихода којим се доказује исплата прихода обрачунатих за већи број месеци а извршених у једном месецу.

 

Poslednje ažurirano (sreda, 13 januar 2016 19:58)

 
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns