Home Vesti SEMINAR NA TEMU KOLEKTIVNOG PREGOVARANjA

PREGOVARANjAU organizaciji Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije, na Zlatiboru je u periodu od 03. - 06. decembra 2015. godine održan seminar na temu kolektivnog pregovaranja. U radu seminara učestvovalo je oko pedeset učesnika iz Sindikalnih organizacija članica ovog Sindikata.
Predsednik ovog Sindikata Veljko Milošević, je u svojoj uvodnoj reči na otvaranju seminara istakao da navedeni seminar predstavlja nastavak stručnog usavršavanja predstavnika Sindikata u što uspešnijem vođenju pregovora i zaključivanju kolektivnih ugovora.
Predavači na seminaru bili su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, Jesenka Čvoro, šef Odseka za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade i Danijela Rajković, rukovodilac grupe za zarade. Predavači su u toku dva dana seminara obrađivali teme iz programa seminara – dalje pravce razvoja radnog zakonodavstva u Republici Srbiji, zakonodavni okvir koji reguliše zarade, značaj kolektivnog pregovaranja, procedure i probleme koji se javljaju u praksi kada je u pitanju kolektivno pregovaranje, unapređenje kolektivnog pregovaranja, kao i značaj socijalnog dijaloga.


Predavači su svoje izlaganje posvetili Izmenama i dopunama Zakona o radu, sa posebnim osvrtom na kolektivno pregovaranje. Istakli su da je više od 65% radnog zakonodavstva usklađeno sa propisima i zakonodavstvom EU. Neke od važnijih odredbi Zakona je da poslodavac ne može doneti Pravilnika radu ako se nije odazvao pozivu da učestvuje u pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora i da postoji obaveza dostavljanja pravilnika reprezentativnom sindikatu. Obaveza donošenja pravilnika ne odnosi se na poslodavce koji imaju 10 ili manje zaposlenih. Kada je u pitanju rad van prostorija poslodavca, uvodi se mogućnost rada od kuće kao i mogućnost rada na daljinu, tj. uvode se fleksibilni oblici rada u radno zakonodavstvo RS. Osnovna zarada tih zaposlenih ne može biti manja od zarade zaposlenih koji rade na istim poslovima u prostoriji poslodavca, a takođe imaju jednaka i sva ostala prava.
Cilj izmena i dopuna Zakona o radu, bio je smanjenje rada “na crno”. Takođe, inspekciji rada date su veće nadležnosti kako bi se omogućila što bolja zaštita prava zaposlenih. Zakon o radu je od 2005. godine pretrpeo tri izmene. Kao glavne izmene predavači su naveli i trajanje rada na određeno vreme, koji sada može trajati najduže dve godine, jer su po ranijem zakonu poslodavci često zloupotrebljavali ovu odredbu zakona. Takođe, predviđeni su izuzeci kod rada na određeno vreme, koji takođe doprinose zaštiti ove odredbe u praksi. Izmenama zakona predviđen je drugačiji način obračuna otpremnina i smanjene su administrativne procedure kako bi se smanjili troškovi poslodavca.
Dobar izbor predavača bio je od presudnog značaja za uspeh seminara.
Predlaže se da:
1. Imajući u vidu aktuelnost teme i potrebe sindikata, Samostalni sindikat radnika energetike Srbije i ubuduće organizuje seminare na istu temu.
2. Učesnici seminara dostave pitanja i nedoumice iz oblasti kolektivnog pregovaranja, za koja smatraju da postoji potreba tumačenja od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i soccijalna pitanja, u pismenoj formi.

Poslednje ažurirano (utorak, 08 decembar 2015 22:19)

 
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns