Home Vesti PRVOMAJSKI PROGLAS

Poster 1.maj

Verovali smo da je u XXI veku, u zemlјi koja se proklamuje kao demokratska, nemoguće da bude donet Zakon o radu uprkos protivlјenju radnika i sindikata.
Donet je.
Verovali smo da je nemoguće da bude usvojen Zakon o PIO po hitnom postupku i bez konsultacija sa socijalnim partnerima.
Usvojen je.
Verovali smo da je nemoguće da budu smanjene plate i penzije, iako su jedva dovolјne za preživlјavanje.
Smanjene su.
Verovali smo da će biti uvažavan glas radnika koji stvaraju i glas penzionera koji su stvarali da o onome što je stvoreno i odlučuju.
I opet su nas razuverili. Promenimo to stanje!


Budimo solidarni u odbrani našeg prava za veće učešće u odlučivanju o ekonomskom i socijalnom razvoju. Založimo se za istinske vrednosti, u kojima će rad i kvalitet biti poštovani, a država biti racionalna i socijalno odgovorna. Zahtevajmo istinsko socijalno partnerstvo i istinske, duboke promene razvoja, koje će obezbediti balans ekonomskog i socijalnog. Angažujmo se na stvaranju naše budućnosti, jer ona zavisi od svih nas zajedno.
Dajmo šansu radu!
Naš prioritet bio je i ostao razvoj i rad za sve, zarade i penzije od kojih se može pristojno živeti, a ne samo preživlјavati.
Danas se osporava uloga sindikata. Važne odluke koje utiču na živote svih nas donose se bez našeg učešća, koriste se u populističke ili stranačke svrhe. Od razočaranih, izneverenih i siromašnih se zahteva da se odreknu i svoje organizacije. Vrši se pritisak da se u sindikate ne učlanjavaju, već prepuste sudbini. Sindikati, istinski borci za prava radanika se optužuju da traže prekomerna prava, a u antisindikalnom naletu zahteva se i da tiho i polako napuste društvenu scenu.
Ne budimo apatični i nezainteresovani!
Samo solidarni i zajedno možemo kreirati našu budućnost!
Zbijajmo svoje redove!
Moramo biti glasni, rešeni, sposobni i posvećeni da ostvarimo ono što je interes našeg članstva, interes radnika i svih građana Srbije.
Budimo solidarni u borbi za bolјu budućnost!
Pokažimo to danas, na naš i vaš dan - Prvi maj!

Poslednje ažurirano (sreda, 29 april 2015 10:34)

 
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns