Home Vesti Potpisani Pojedinačni kolektivni ugovori

 Потписани Појединачни колективни уговори

Javna preduzeća „Transnafta“ i „Srbijagas, potpisala su u Ministarstvu rudarstva i energetike Pojedinačne kolektivne ugovore. U ime Vlade Srbije, ugovore je potpisao ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. U ime Sindikata radnika JP „Transnafta“ potpis je stavio predsednik sindikalne organizacije tog preduzeća Milojko Glavonjić, a u ime poslovodstva v.d.generalnog direktora JP Transnafta Tomislav Basta.

U ime poslovodstva JP Srbijagas,Pojedinačni kolektivni ugovor potpisao je generalni direktor Dušan Bajatović, dok je ispred Sindikata zaposlenih potpisnik Veljko Milošević, predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije JP Srbijagas.

 

 

 Потписани Појединачни колективни уговори


U zakonskom roku, usaglašeni su stavovi Vlade Srbije kao osnivača i vlasnika JP Transnafta i JP Srbijagas, i Sindikata radnika ta dva preduzeća.

Posebni kolektivni ugovori su u skladu sa okvirom predviđenim Zakonom o radu i odnosi se na JP Transnafta i JP Srbijagas.

Tim ugovorima poštovane su preporuke Vlade Srbije o racionalizaciji svih vrsta troškova po zaposlenom, ali se strogo vodilo računa da prava radnika budu zaštićena.

Pregovarački tim su, pored predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike, poslovodstva JP Transnafta, JP Srbijagas i Sindikata tih preduzeća, činili predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva privrede i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

 
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns