Home

Na sednici predsedništva Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije održanoj 8.jula 2015. godine razrešeni svi članovi organa ovog sindikata iz sindikalnih organizacija  HIP Petrohemija i HIP Azotara. Raspušten je i regionalni odbor energetike Pančeva i imenovan Marko Bilkan za regionalnog poverenika  ovog granskog sindikata. Na istoj sednici je doneta odluka da se redefiniše delovanje i sastav odbora energetike u Novom Sadu, 

Predloženi su i novi mandati u organima granskog sindikata i narednoj sednici Republičkog odbora biće verifikovani..

Poslednje ažurirano (sreda, 08 jul 2015 20:26)

 

Delegati Petnaestog kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije usvojili su 11 rezolucija. Reč je o rezolucijama o zapošljavanju i novoj industrijalizaciji, radnom vremenu, kolektivnim ugovorima, protiv siromaštva, o socijalnom dijalogu, najmu radne snage i agencijama za privremeno zapošljavanje, o prijemu i privlačenju novih članova u samostalne sindikate Srbije, zaštiti i unapređenju položaja mladih, zaštiti osoba sa invaliditetom – invalida rada i zaposlenih sa zdravstvenim smetnjama, o materijalnom, socijalnom i društvenom položaju penzionera i rezoluciji o apelu i zahtevu Vladi Republike Srbije za usvajanje predloga i Narodnoj skupštini Republike Srbije za donošenje zakona kojim će se urediti plate zaposlenih u javnom sektoru u 2015. godini, sa početkom primene od 01.01.2016. godine.

Poslednje ažurirano (ponedeljak, 01 jun 2015 18:02)

 

RETUN SEE2 Krajem prošle nedelje na Kipru je održan Treći kongres Sindikata energetike jugoistočne Evrope (RETUN SEE- Regional energy trade unions network of south eastern Europe), na kom je učestvovalo 42 delegata iz 17 sindikata, iz 12 zemalja (Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Turska, Kipar, Rumunija, Albanija i Moldavija).

Na kongresu je izabrano novo rukovodstvo Sindikata energetike jugoistočne Evrope, a za njevog predsednika, za period 2015-2019. godine, imenovan je Goran Takić, predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije NIS-a.

-Novo imenovanje predstavlja veliku obavezu, ali i čast kako za mene lično, tako i za NIS i Sindikat energetike Srbije – rekao je Takić.

Osim izbora rukovodstva Sindikata, učenisici kongresa iskoristili su priliku da razmene iskustva i međunarodne prakse. Inače, kongres Sindikata energetike jugoistočne Evrope se održava jednom u četiri godine, dok njegovo rukovodstvo zaseda barem jednom kvartalno.

Poslednje ažurirano (petak, 29 maj 2015 20:28)

 

Poster 1.maj

Verovali smo da je u XXI veku, u zemlјi koja se proklamuje kao demokratska, nemoguće da bude donet Zakon o radu uprkos protivlјenju radnika i sindikata.
Donet je.
Verovali smo da je nemoguće da bude usvojen Zakon o PIO po hitnom postupku i bez konsultacija sa socijalnim partnerima.
Usvojen je.
Verovali smo da je nemoguće da budu smanjene plate i penzije, iako su jedva dovolјne za preživlјavanje.
Smanjene su.
Verovali smo da će biti uvažavan glas radnika koji stvaraju i glas penzionera koji su stvarali da o onome što je stvoreno i odlučuju.
I opet su nas razuverili. Promenimo to stanje!

Poslednje ažurirano (sreda, 29 april 2015 10:34)

Opširnije...

 

alt

Na 5. Skupštini Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije Veljko Milošević je izabran da i u narednom mandatu vodi taj sindikat.
Obraćajući se delegatima Milošević je istakao
"Sindikat je na istorijskom ispitu odgovornosti, na prekretnici opstati ili nestati.
Odgovornost je na svima nama a najveća na najvišim nosiocima funkcija u sindikalnim centralama.
Zato predstojeći Kongres SSSS mora dati odgovore na mnoga pitanja a između ostalog:ima li sindikat snage da povrati svoj uticaj u društvu koji mu pripada i ljude koji taj teret mogu da iznesu?"

Poslednje ažurirano (četvrtak, 26 mart 2015 18:28)

Opširnije...

 
Online
Imamo 41 gostiju na mreži
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns