Home

Poster 1.maj

Verovali smo da je u XXI veku, u zemlјi koja se proklamuje kao demokratska, nemoguće da bude donet Zakon o radu uprkos protivlјenju radnika i sindikata.
Donet je.
Verovali smo da je nemoguće da bude usvojen Zakon o PIO po hitnom postupku i bez konsultacija sa socijalnim partnerima.
Usvojen je.
Verovali smo da je nemoguće da budu smanjene plate i penzije, iako su jedva dovolјne za preživlјavanje.
Smanjene su.
Verovali smo da će biti uvažavan glas radnika koji stvaraju i glas penzionera koji su stvarali da o onome što je stvoreno i odlučuju.
I opet su nas razuverili. Promenimo to stanje!

Poslednje ažurirano (sreda, 29 april 2015 10:34)

Opširnije...

 

alt

Na 5. Skupštini Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije Veljko Milošević je izabran da i u narednom mandatu vodi taj sindikat.
Obraćajući se delegatima Milošević je istakao
"Sindikat je na istorijskom ispitu odgovornosti, na prekretnici opstati ili nestati.
Odgovornost je na svima nama a najveća na najvišim nosiocima funkcija u sindikalnim centralama.
Zato predstojeći Kongres SSSS mora dati odgovore na mnoga pitanja a između ostalog:ima li sindikat snage da povrati svoj uticaj u društvu koji mu pripada i ljude koji taj teret mogu da iznesu?"

Poslednje ažurirano (četvrtak, 26 mart 2015 18:28)

Opširnije...

 

Izborna Skupština Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije održaće se 25. marta 2015.godine u Beogradu. Višemesečni izborni proces, počev od osnovnih  organizacija koje su i nosioci kandidovanja, završava se izborom predsednika, potpresednika, sekretara i svih organa ovog sindikata. Utvrđeni su predlozi za nosioce svih funkcija i članove organa za naredni mandatni period (2015-2020) a jedini kandidat za predsednika je Veljko Milošević.

 

 Потписани Појединачни колективни уговори

Javna preduzeća „Transnafta“ i „Srbijagas, potpisala su u Ministarstvu rudarstva i energetike Pojedinačne kolektivne ugovore. U ime Vlade Srbije, ugovore je potpisao ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. U ime Sindikata radnika JP „Transnafta“ potpis je stavio predsednik sindikalne organizacije tog preduzeća Milojko Glavonjić, a u ime poslovodstva v.d.generalnog direktora JP Transnafta Tomislav Basta.

U ime poslovodstva JP Srbijagas,Pojedinačni kolektivni ugovor potpisao je generalni direktor Dušan Bajatović, dok je ispred Sindikata zaposlenih potpisnik Veljko Milošević, predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije JP Srbijagas.

Opširnije...

 

Vlada Srbije usvojila je Program za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. na osnovu kojeg će im biti isplaćena otpremnina od 200 evra po godini staža, objavljeno je u Službenom glasniku.

 Prema odluci Vlade koja je objavljena u Službenom glasniku, radnici mogu da biraju izmedju tri opcije, a ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra.

 Radnici mogu da dobiju 200 evra po godini radnog staža, ili otpremninu obračunatu na način utvrdjen Zakonom o radu s tim da visina sredstava po godini staža ne može biti veća od 500 evra, a treća mogućnost je otpremnina od šest prosečnih zarada u Srbiji.

Poslednje ažurirano (četvrtak, 29 januar 2015 19:20)

Opširnije...

 
Online
Imamo 39 gostiju na mreži
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns