Home
ngEnerg_resize

Poslednje ažurirano (nedelja, 23 decembar 2012 15:50)

 

Na sednici Odbora Samostalnog sindikata radnika eneregetike i petrohemije Srbije , održanoj 21.decembra na Iriškom vencu, razmatrana su aktuelna pitanja u ovom sidikatu i odnosi sa Savezom.

Nacrt Zakona o štrajku je jednoglasno odbačen, usvojeni Plan rada i finansijski plan za 2013 godinu .Razmatrana je i aktuelna situacija u sindikalnim organizacijama članicama ovog sindikata.

 

Poslednje ažurirano (subota, 22 decembar 2012 09:57)

Opširnije...

 

Beograd, 8. novembar 2012. godine – Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak kojim se utvrđivanje zarada zaposlenih u javnom sektoru ne odnosi na zaposlene sa najnižim primanjima. Vlada je ocenila da je u uslovima ekonomske krize položaj zaposlenih u javnim preduzećima, akcionarskim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinice lokalne samouprave nepovoljan, i da bi ograničavanje zarada na način predviđen članovima 3 i 4 Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru doveo veliki broj radnika u još nepovoljniji položaj. (Saopštenje Vlade)

Zaključak Vlade RS je u nastavku vesti!

Poslednje ažurirano (subota, 10 novembar 2012 19:53)

Opširnije...

 

Dva reprezentativna sindikata u HIP Petrohemiji danas su organizovali protest upozorenja vlasti i poslovodstvu kompanije ukazujući na težak položaj zaposlenih kao i neizvesna budućnost kompanije.

Protestu je prisustvovali i predsednici granskih sindikata , predsednik Veća sindikata Pančeva i mnoge sindikalne kolege u znak podrške kolegama iz HIP Petrohemija. Skupu je prisustvovalo nekoliko stotina zaposlenih koji su se danas posle prinudnih odmora vratili na posao kao epilog razrešenja odnosno nesaglasnosti dva granska sindikata i Ministarstva rada i socijalne politike na zahtev poslodavca da se prinudni odmori produže suprotno odredbama Zakona o radu.

Poslednje ažurirano (ponedeljak, 05 novembar 2012 17:46)

 

Današnja sednica veća SSSS pokazala je da nema niti sindikalne volje, niti jedinstva u sidikalnoj centrali za akciono delovanje Samostalnog sidikata za istinsko organizovanje protesta i štrajkova. Proklamuje se jedinstvo i zajedništvo a njega nema. Granski sindikati i sindikati u preduzećima preduzimaju aktivnosti pojedinačno zavisno od problema koji pritiskaju zaposlene u toj delatnosti .Godinama u centrali preovladava kao glavna tema statut, članarina, njena raspodela i to je kamen spoticanja u savezu. Hoćemo proteste radi protesta a bežimo od suštine na njima, to su sve teme i pitanja za ovaj savez. Zakoni iz oblasti rada i prava iz rada se donose i prolaze Skupštine bez bilo kakvog uticaja sindikalnih centrala. Socijalno ekonomski savet jedino ima funkciju da verifikuje visinu minimalne zarade u Srbiji.

Poslednje ažurirano (nedelja, 28 oktobar 2012 16:16)

Opširnije...

 
Online
Imamo 15 gostiju na mreži
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns