Home

Dva reprezentativna sindikata u HIP Petrohemiji danas su organizovali protest upozorenja vlasti i poslovodstvu kompanije ukazujući na težak položaj zaposlenih kao i neizvesna budućnost kompanije.

Protestu je prisustvovali i predsednici granskih sindikata , predsednik Veća sindikata Pančeva i mnoge sindikalne kolege u znak podrške kolegama iz HIP Petrohemija. Skupu je prisustvovalo nekoliko stotina zaposlenih koji su se danas posle prinudnih odmora vratili na posao kao epilog razrešenja odnosno nesaglasnosti dva granska sindikata i Ministarstva rada i socijalne politike na zahtev poslodavca da se prinudni odmori produže suprotno odredbama Zakona o radu.

Poslednje ažurirano (ponedeljak, 05 novembar 2012 17:46)

 

Današnja sednica veća SSSS pokazala je da nema niti sindikalne volje, niti jedinstva u sidikalnoj centrali za akciono delovanje Samostalnog sidikata za istinsko organizovanje protesta i štrajkova. Proklamuje se jedinstvo i zajedništvo a njega nema. Granski sindikati i sindikati u preduzećima preduzimaju aktivnosti pojedinačno zavisno od problema koji pritiskaju zaposlene u toj delatnosti .Godinama u centrali preovladava kao glavna tema statut, članarina, njena raspodela i to je kamen spoticanja u savezu. Hoćemo proteste radi protesta a bežimo od suštine na njima, to su sve teme i pitanja za ovaj savez. Zakoni iz oblasti rada i prava iz rada se donose i prolaze Skupštine bez bilo kakvog uticaja sindikalnih centrala. Socijalno ekonomski savet jedino ima funkciju da verifikuje visinu minimalne zarade u Srbiji.

Poslednje ažurirano (nedelja, 28 oktobar 2012 16:16)

Opširnije...

 

Posle rasprave na sednici Predsedništva SSSS održane 19.10. 2012.godine Savez samostalnih sindikata Srbije izdao je saopštenje za javnost koje prenosimo u celini;

Savez samostalnih sindikata Srbije pozdravlja nameru vlasti da ograniči iznos maksimalnih zarada u javnom sektoru, ali upozorava da Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u toj oblasti najviše pogađa zaposlene u Srbiji sa najnižim primanjima.
Jasna je namera predlagača Zakona da na neki način ujednači zarade za tipična radna mesta u javnom i državnom sektoru, ali je to učinjeno na način koji ne trpi ekonomsku logiku i donosi prave „lomove“ u isplati i obračunu zarada sa veoma malim finansijskim efektima.

Poslednje ažurirano (subota, 20 oktobar 2012 09:22)

Opširnije...

 

U organizaciji Samostalnog sindikata energetike i petrohemije Srbije na Zlatiboru je od 12-14. oktobra održan seminar "Unapređenje veština za praćenje aktivnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu" sa ciljem stručnog usvršavanja predstavnika sindikata u radu Odbora za bezbednost i zdravlje na radu.

Predavači su obradli tri teme: Uloga i značaj Odbora za bezbednost i zdravlje na radu, akt o proceni rizika i OHSAS standarde.

Poslednje ažurirano (sreda, 17 oktobar 2012 08:51)

Opširnije...

 

Na sednici Predsedništva Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije raspraljalo se o zakonima koji ulaze u skupštinsku proceduru i ulozi Socijalno ekonomskog saveta ( SES).  Da li se poštuje  postignuti dogovor na  kolegijumu SES  sa premijerom , da ni jedan zakon koji se tiče socijalne politike i radništva neće se naći u skupšinskoj proceduri ako ne prođe SES.

Da li su i ovi zakoni prošli SES?  Da li je to marketing ili nešto drugo ?

Jedan takav zakon se našao u Skupšini RS na  raspravi  a da se članovi SES ne oglašavaju. Koga oni tamo zastupaju kad nemaju Odluke organa sindikata po tim pitanjima.

Očigledno je, da ono što javnost i zna, da je većina njih tamo nelegitimna i nemaju odgovornosti prema onima koje navodno predstavljaju a oni drugi ne haju za članstvo.

Poslednje ažurirano (četvrtak, 20 septembar 2012 19:42)

Opširnije...

 
Online
Imamo 109 gostiju na mreži
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns